Rots & Water

Rots en Water is een erkende weerbaarheidstraining voor kinderen. Het doel is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn. Daarnaast is het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiten, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag een belangrijke doelstelling. Het programma is opgebouwd rond twee begrippen: de Rots- en de Waterhouding. Rots staat voor kracht en onverzettelijkheid, terwijl Water symbool staat voor vriendschap, verbondenheid en communicatie. De kunst bestaat erin om een balans te vinden tussen beide houdingen: opkomen voor jezelf (rots) en tegelijk rekening houden met anderen (water).

In deze groepstraining wordt psycho-fysiek gewerkt: via een actieve, fysieke invalshoek worden sociale vaardigheden aangeleerd. Al spelend worden communicatie- en confrontatievaardigheden ingeoefend. Spel en fysieke oefeningen worden voortdurend afgewisseld door momenten van reflectie en kringgesprekken.