Motorische problemen

CAR De Steijger

Kinderen met motorische problemen hebben een achterstand op vlak van fijne en/of grove motoriek ten opzichte van leeftijdsgenoten. Deze motorische problemen treden vaak samen op met andere ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme en leerstoornissen. Motorische problemen kunnen een  grote invloed hebben op het dagelijks functioneren en de ontwikkeling. Daarom is behandeling van belang. De behandeling van deze motorische problemen kan opgenomen worden in het therapieplan.

Wanneer een kind een belangrijke kwantitatieve en  kwalitatieve motorische achterstand heeft, kan dit duiden op de ontwikkelingsstoornis DCD (Development Coordination Disorder). Kinderen met DCD ondervinden problemen met het uitvoeren van motorische taken  in het dagelijks leven en bij schoolse vaardigheden, zonder dat er sprake is van een ernstig neurologisch letsel. Bij deze kinderen is het motorisch leerproces verstoord. Ze ondervinden veel problemen met het aanleren van bewegingen en activiteiten. Ook het automatiseren en generaliseren van deze bewegingen en activiteiten verloopt moeizaam.

Er kunnen zich ook problemen voordoen op vlak van taal, organisatie van het denken en op sociaal-emotioneel vlak, waarvoor een multidisciplinaire aanpak aangewezen is.