Motorische problemen

CAR De Steijger Kinderen met motorische problemen ondervinden moeilijkheden op vlak van fijne motoriek, grote motoriek, psychomotoriek, schrijfmotoriek en/of dagdagelijkse handelingen. Deze kunnen opgemerkt worden in de vroege ontwikkelingsperiode of kunnen zich later manifesteren. Vaak treden motorische problemen samen op met andere ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, leerstoornissen, …. Wanneer een kind belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve tekorten heeft zonder dat er sprake is van een ernstig neurologisch letsel, kan dit duiden op de motorische coördinatiestoornis DCD (Development Coordination Disorder).

Kinderen met DCD ondervinden moeilijkheden met het uitvoeren van motorische taken in het dagelijks leven en/of bij schoolse vaardigheden. Hun motorisch leerproces is verstoord. Dit houdt in dat de planning, coördinatie en uitvoering van verschillende motorische handelingen moeizaam worden geleerd, uitgevoerd en geautomatiseerd. Het beeld van een motorische stoornis kan sterk variëren. De moeilijkheden uiten zich binnen verschillen aspecten van het dagelijks leven en kunnen leiden tot participatieve problemen. Mogelijks hebben ze ook een invloed op het sociaal-emotioneel functioneren van het kind. Een multidisciplinaire aanpak is daarom aangewezen.