ADHD

CAR De Steijger

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die zich uit in het gedrag. Kinderen met ADHD hebben problemen op vlak van aandacht, hyperactiviteit en/of impulsiviteit. Ieder kind is wel eens druk of heeft het soms moeilijk om zich te concentreren. Enkel wanneer dit gedrag in verschillende contexten voorkomt en in die mate ernstig is dat het functioneren van het kind belemmerd wordt, spreken we van een stoornis.

Na onderzoek bepalen we de individuele doelstellingen, die we multidisciplinair benaderen.  Behandeling kan zowel individueel als in groep. We werken rond executieve functies (bv. inhibitie, werkgeheugen, planning, emotieregulatie), de sociale en/of emotionele moeilijkheden ten gevolge van de ADHD-problematiek, psycho-educatie en schoolse vaardigheden.
Vaak wordt medicatie ter ondersteuning gebruikt. Dit wordt door onze artsen opgevolgd.

Ouders ondersteunen in de opvoeding en aanpak van hun kind is een essentieel onderdeel van de therapie. Er wordt een actieve participatie van ouders verwacht en er is ruimte voor ouderbegeleiding op regelmatige basis. Regelmatig wordt een oudercursus georganiseerd waar ouders zich kunnen voor inschrijven. Meer info hierover is te vinden bij oudercursus ADHD.