ADHD

CAR De Steijger

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een neurobiologische stoornis die zich uit in het gedrag. Kinderen met ADHD hebben  problemen op vlak van aandacht, hyperactiviteit en/of impulsiviteit , zowel thuis als op school.

Na onderzoek brengen we sterktes en zwaktes  in kaart en bepalen we de individuele doelstellingen, die we multidisciplinair benaderen.  We werken aan schoolse tekorten, de cognitieve vaardigheden en executieve functies (inhibitie, werkgeheugen, planning en controle), de sociale en/of emotionele moeilijkheden ten gevolge van de ADHD-problematiek en psycho-educatie.

Vaak wordt medicatie ter ondersteuning gebruikt.