Ouderbegeleiding

Het vernemen van een diagnose bij hun kind brengt bij ouders veel vragen met zich mee. We ervaren dat ouders het belangrijk vinden hierrond meer uitleg en ondersteuning te krijgen. Door ons aanbod ouderbegeleiding kunnen we hen helpen om bepaald gedrag bij hun kind te begrijpen en hier mee om te gaan.

Daarnaast brengt het opvoeden van een kind dat moeilijkheden ondervindt tijdens het opgroeien extra uitdagingen met zich mee. Ouders die opvoedkundige vragen of bezorgdheden hebben rond thema’s uit het dagelijkse leven kunnen bij ons terecht. We proberen hen hulp te bieden in het opvoedingsproces, wat het welbevinden van het kind en de draagkracht van het gezin ten goede kan komen.

Ouderbegeleiding bestaat uit gesprekken met een therapeut of arts. Deze gesprekken vertrekken steeds vanuit vragen en noden van de ouders.