Verstandelijke beperking

CAR De Steijger

Kinderen met een verstandelijke beperking ontwikkelen zich op vlak van denken en op sociaal vlak trager dan leeftijdsgenoten. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan op vlak van persoonlijkheidsontwikkeling, communicatie, sociale en relationele vaardigheden, motorische ontwikkeling, schoolse vaardigheden en het functioneren in het dagdagelijks leven.

We spreken over een verstandelijke beperking als het intelligentiequotiënt (IQ) lager is dan 70. Dit wordt bepaald door een ontwikkelingstest of een intelligentietest.

Wij behandelen zowel baby’s, peuters, kleuters als lagere schoolkinderen met een verstandelijke beperking waarbij we blijvend evalueren of onze setting de meest geschikte hulpverlening is. Lagere schoolkinderen waarbij de mentale beperking primair is, komen niet in aanmerking voor onderzoek en kunnen geen revalidatie meer starten.