Aanmeldingsformulieren

Een aanmelding voor multidisciplinair onderzoek kan via één van onderstaande linken.  

Omwille van de lange wachtlijsten kunnen enkel kinderen tot en met het 2de leerjaar aangemeld worden en focussen we op kinderen die wonen en schoollopen in onze nabije regio (ter info: https://revalidatie.be/members/).

Kinderen uit het lager onderwijs en derde kleuterklas komen enkel in aanmerking wanneer er aanwijzingen zijn voor ASS of ADHD of wanneer ze een cerebrale parese (CP) hebben. Bij primaire beperkte mentale mogelijkheden komen deze kinderen niet in aanmerking voor onderzoek. 

Aanmelding voor een niet-schoolgaand kind er is een wachttijd van enkele maanden.

Aanmelding voor een kind in de peuter-, 1ste of 2de  kleuterklas er is een wachttijd van meer dan anderhalf jaar.

Aanmelding voor een kind in de 3de kleuterklas, 1ste of 2de leerjaar er is een wachttijd van meer dan 2 jaar.

Bij problemen om dit formulier online in te vullen kan men telefonisch contact opnemen met ons.

Voor meer uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure en de onderzoeksfase verwijzen we naar werkwijze.