Oudercursus ADHD

Wanner er voldoende vraag is organiseren we een reeks ouderavonden rond ADHD. We werken hierbij met het programma ‘Zet mij even op pauze’, ontwikkeld door Marc Willems en Els Ruyssinck, in samenwerking met ZitStil.

Tijdens deze training geven we een theoretische achtergrond die wordt aangevuld met praktische oefeningen en eigen ervaringen. Het is onze bedoeling om ouders van kinderen met ADHD samen te brengen en op zoek te gaan naar antwoorden op opvoedingsvragen. Ook het delen van eigen ervaringen kan aan bod komen.

Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Wat is ADHD? Kenmerken, verloop en behandelopties
  • Met welk gedrag van uw kind heeft u het moeilijk?
  • Welk gedrag vindt u aanvaardbaar en zou u méér willen zien?
  • Hoe leert u gewenst gedrag aan en ongewenst gedrag af?
  • Hoe kan u ervoor zorgen dat uw kind een positief beeld heeft van zichzelf?
  • Hoe kan u zorgen voor meer structuur in het dagelijks leven van uw kind?