Vosjes en Egels

Vosjes en egels zijn twee specifieke groepswerkingen die zich richten op kinderen tussen 4 en 6 jaar die gebaat zijn bij het ervaringsgericht leren binnen een veilige setting.
Het is een intensief en specifiek revalidatieprogramma dat 2 halve dagen per week wordt aangeboden.

De groepssamenstelling gebeurt op basis van het ontwikkelingsniveau van het kind. Elke werking bestaat uit een multidisciplinair team van logopedisten, psychotherapeuten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten.

Er wordt zowel individuele therapie als groepstherapie voorzien waar naast de individuele doelen, die variëren per kind, ook aandacht wordt besteed aan sociale redzaamheid en interacties, (samen)spel, emotionele weerbaarheid en zelfredzaamheid. We bieden een gestructureerde aanpak en streven ernaar een veilig leerklimaat te creëren waarbij taalontwikkeling, ervaringsgericht leren en de beleving van het kind centraal staan (het zelf ervaren, exploreren, ontdekken). Hierbij vertrekken we steeds vanuit een thema dat sterk aanleunt bij de belevingswereld van de kinderen. Elke dag omvat een onthaalmoment, individuele therapieën, een pauzemoment en groepstherapie. Op een dagkalender wordt deze structuur gevisualiseerd.