Vroegrevalidatie

Onze vroegrevalidatie is gespecialiseerd in de multidisciplinaire diagnostiek en therapie bij baby’s en peuters met een algemene ontwikkelingsachterstand, een autismespectrumstoornis of cerebral palsy of een cerebrale parese.

De kinderen krijgen zorg op maat door aangepaste therapieën in combinatie met een opvang in het naastliggende kinderdagverblijf “De Steijgertjes”. Deze samenwerking is zeer intensief. De kindbegeleidsters worden continu betrokken in het opstellen en bijsturen van het handelingsplan. Indien gewenst kunnen de ouders opteren voor ambulante therapie, die ze ook kunnen bijwonen.

De gespecialiseerde therapeutische equipe binnen de vroegtijdige revalidatie werkt met kinderen met motorische problemen volgens de Bobathprincipes, onder toezicht van de neuropediater en revalidatiearts.  Hierbij zoeken we naar een juist evenwicht tussen de correcte uitvoering van handelingen van het kind en de functionaliteit ervan. De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind en de omgeving staan dan ook centraal.

Bij kinderen met een autismespectrumstoornis werken we met een gestructureerde aanpak volgens de principes van ImPACT*, JASPER* en ESDM*. We stimuleren de ontwikkeling van het kind en leren het spelenderwijs omgaan met zijn of haar omgeving, vertrekkende vanuit de interesses van het kind. De leerdoelen worden door de verschillende therapeuten in onderling overleg geformuleerd in kleine stapjes en komen in de verschillende disciplines aan bod. Op deze jonge leeftijd staan gerichtheid op materiaal en personen, regulatie, communicatie, leren imiteren en spelstimulatie centraal tijdens de therapiesessies.

Binnen co-therapie kunnen twee therapeuten indien nodig simultaan met het kind werken waardoor de therapeutische doelstellingen geïntegreerd bereikt worden.
Ouders beschouwen we als partners in het revalidatieproces. We stimuleren Het bijwonen van therapie zoveel mogelijk om de transfer naar de thuissituatie te vereenvoudigen.

Verder is er ook ruimte voor individuele ouderbegeleiding, informatieavonden voor ouders, voedingsbegeleiding bij het kind en opvolging van eventuele orthopedische hulpmiddelen.

De vroegrevalidatie werkt nauw samen met verschillende thuisbegeleidingsdiensten om de doelstellingen binnen de behandeling en opvoedingsondersteuning op elkaar af te stemmen.

Download hier de brochure van de vroegtijdige revalidatie.

 

*ImPACT Improving Parents as Communication Teachers
*JASPER Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation
*ESDM Early Start Denver Model

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *