Breinhelden

Breinhelden is programma dat gebruikt wordt binnen een intensieve groepswerking, die gericht is op het verbeteren van de executieve functies.

De executieve functies zijn de sturende en uitvoerende functies in ons brein die onze gedachten, gedrag en emoties bewust kunnen sturen en reguleren zodat we efficiënt en doelgericht functioneren in ons dagelijks leven. Executieve functies zijn taakinitiatie, werkgeheugen, flexibiliteit, inhibitie, planning en organisatie, timemanagement, emotieregulatie, volgehouden aandacht, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. Deze functies kunnen zich ontwikkelen tot ver in de adolescentie. Kinderen met ADHD, ASS en andere ontwikkelingsproblemen ondervinden vaak moeite bij het ontwikkelen van deze functies.

De executieve functies worden in dit programma voorgesteld en benoemd als breinkrachten. Doordat we deze in een begrijpbare taal formuleren, visueel voorstellen en benadrukken dat ze beter kunnen worden als we ze trainen, trachten we de intrinsieke motivatie om hieraan te willen werken te vergroten. We proberen deze functies tijdens de groepstrainingen te trainen in verschillende contexten die aanleunen bij de leefwereld van het kind (bv. huiswerk, klas, vrije tijd, speelplaats, gezin…)

We hechten veel belang aan samenwerking met de ouders en de ruimere context, om zo de transfer naar de verschillende contexten eenvoudiger te maken.