Sociale vaardigheidstraining

Het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden is een belangrijke doelstelling bij veel kinderen.

Aanvullend op het individueel therapieprogramma worden groepswerkingen opgezet met deze overkoepelende doelstellingen. Specifieke doelen kunnen verschillen van groep tot groep, maar onderstaande doelstellingen komen in elke training aan bod:

  • communicatievaardigheden (bv. iets vertellen, luisteren, vragen wat de ander wil, vragen om informatie, een voorstel doen…)
  • perspectiefnemingsvaardigheden (zich verplaatsen in de gedachten en emoties van de andere, rekening houden met de andere)
  • probleemoplossingsvaardigheden
  • leren omgaan met emoties

Er wordt gewerkt met verschillende protocollen en programma’s die wetenschappelijk onderbouwd zijn.