CP – Cerebrale parese

CAR De Steijger

Een cerebral palsy of een cerebrale parese (CP) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging. Deze beschadiging kan al tijdens de zwangerschap ontstaan maar kan ook het gevolg zijn van problemen rond de geboorte of problemen in het eerste levensjaar. Deze beschadiging is blijvend en de problemen kunnen meer en meer op de voorgrond treden gedurende de ontwikkeling. Ook op andere ontwikkelingsgebieden kunnen er problemen naar voor komen.

Omdat de hersenbeschadiging al op heel jonge leeftijd ontstaat, is het mogelijk dat andere delen van de hersenen functies gaan overnemen. Bij jonge kinderen is het vermogen van het brein om zich te herstellen en nieuwe verbindingen te maken groter waardoor vroegtijdige revalidatie van groot belang is.

De kinderen worden multidisciplinair begeleid waarbij we puur motorisch zoeken naar een juist evenwicht tussen de correcte uitvoering van de handelingen van het kind en de functionaliteit ervan. Hiervoor wordt gewerkt volgens het Bobath-concept.

Het revalidatieteam volgt de aanpassing van orthopedische hulpmiddelen op. In dit kader is er een nauwe samenwerking met het CP-referentiecentrum en met firma’s voor technische orthopedie.

Daarnaast begeleiden en ondersteunen we de kinderen in hun algemene ontwikkeling. We leggen hierbij de nadruk op het ontwikkelen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid zodat kinderen kunnen participeren in het dagelijkse leven. Daarom werken we nauw samen met de ouders, kindbegeleiders in de inclusieve kinderopvang of de begeleiders op school. We geven advies en zoeken samen naar oplossingen om activiteiten zoals eten, spelen en persoonlijke verzorging vlotter te laten verlopen. We zetten daarnaast ook in op het ondersteunen van de communicatie waar nodig.

 

CP samenwerkingsverband Deinze – Destelbergen – Oudenaarde

De CAR Deinze, Destelbergen en Oudenaarde hebben elk afzonderlijk reeds een lange traditie in de ambulante hulpverlening aan kinderen met CP en hun gezin. Voor deze baby’s en peuters bieden deze revalidatiecentra de mogelijkheid van dagopvang in het aanpalende inclusieve kinderdagverblijf.

Dit laat ons toe om de behandeling meer op het ritme van het jonge kind af te stemmen. Met het oog op het realiseren van een kwalitatievere hulpverlening hebben deze centra eind 2015 beslist om hun krachten te bundelen in een samenwerkingsverband. Door de uitwisseling  van informatie en het gezamenlijk organiseren van vorming en intervisie wordt nog meer ingezet op het verhogen van de expertise.

Hieronder is een overzicht te vinden van de CAR en de bijhorende kinderdagverblijven.

Plaats CAR Kinderdagverblijf
Deinze Ter Kouter De Elfjes
Destelbergen De Steijger De Steijgertjes
Oudenaarde Ter Eecken De Blokkendoos