CP – CEREBRALE PARESE

CAR De Steijger

Een cerebral palsy of een cerebrale parese (CP) is een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen als gevolg van een hersenbeschadiging. Deze beschadiging kan al tijdens de zwangerschap ontstaan maar kan ook het gevolg zijn van problemen rondom de geboorte of problemen in het eerste levensjaar. Deze beschadiging is blijvend en de problemen kunnen meer en meer op de voorgrond treden gedurende de ontwikkeling. Omdat de hersenbeschadiging bij een CP al op jonge leeftijd ontstaat, is het mogelijk dat andere delen van de hersenen functies gaan overnemen. Daarom is vroegtijdige revalidatie aangewezen.

In therapie wordt er gewerkt volgens het Bobath-concept. We zoeken naar een juist evenwicht tussen de correcte uitvoering van de handelingen van het kind en de functionaliteit ervan.

We streven ernaar om hetgeen dat in therapie is aangeleerd te gebruiken en te integreren in het dagelijks leven. Daarom werken we nauw samen met ouders en/of de kinderbegeleiders. We geven advies over de beste wijze om het kind te dragen, te positioneren, te helpen bewegen in zijn dagelijkse activiteiten zoals bij het eten, het aankleden, het hanteren van materiaal,…

Het revalidatieteam volgt de orthopedische aanpassingen op. In dit kader is er een nauwe samenwerking met firma’s voor technische orthopedie.

 

SAMENWERKING CP Deinze – Destelbergen – Oudenaarde.