Typ10

Typ10 is een lesmethode om te leren blind typen met 10 vingers op een speelse kindvriendelijke manier zonder faalangst. Het aanbieden van verschillende leerkanalen tegelijkertijd verhoogt de leerbaarheid. Het automatiseren van de motorische handeling gebeurt niet enkel door herhaling maar ook door cognitieve kennis. Dit programma is ontwikkeld voor kinderen met DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen of ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD.

Het aanleren van het typen is een belangrijke eerste stap in het leren werken met ondersteunende software.