Andere oudercursussen

Afhankelijk van de noden organiseren we ook avonden voor ouders van kinderen met CP en en avonden voor ouders van kinderen met spraak- en taalproblemen.

De ouderavonden over CP behandelen voornamelijk het thema opgroeien met CP. Wat houdt dit in, wat zijn de gevolgen op korte en lange termijn, hoe ziet de behandeling eruit en welke rol kan het CAR hierin spelen.

Taalmaatjes is een begeleidingsprogramma voor ouders van kleuters met spraak- en taalproblemen. Binnen deze oudercursus gaan de therapeuten (logopedisten) samen met ouders op een laagdrempelige manier aan de slag om de communicatie en taal van het kind te stimuleren.