Kompass

De Kompasswerking is een groepswerking voor kinderen met ASS die weinig tot geen schoolse problemen hebben, maar die binnen hun dagelijks leven wel problemen ondervinden door ASS.

Het is het opzet dat de ouders sterk betrokken worden bij deze werking om zo beter te kunnen inspelen op concrete hulpvragen van de ouders en die van het kind. We plannen daarom op regelmatige basis een oudergesprek in en vragen dat de ouders ook de oudercursus rond ASS volgen.

Tijdens deze werking zetten we bij aanvang vooral in op kennismaking en samenwerking. Zo leren wij als therapeuten de kinderen beter kennen, maken de kinderen uit de groep kennis met elkaar en bouwen ze een vertrouwensband op. Andere doelstellingen die binnen de groep aan bod komen zijn:

  • in kaart brengen van de sensorische prikkelverwerking om meer inzicht te krijgen in mogelijke over- en ondergevoeligheden en weten welke hulpmiddelen hiervoor bestaan, hoe ze hiermee kunnen omgaan
  • psycho-educatie rond de diagnose ASS
  • ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals omgaan met wachtmomenten, gepast antwoorden en zich gepast gedragen in verschillende situaties, een gesprekje kunnen aangaan of gaande houden, nieuwe vrienden maken, omgaan met conflicten (wat is de oorzaak, het gevolg van bepaald gedrag, inzicht krijgen in gedachten en gevoelens van de andere)… We proberen hierbij de transfer te maken van een oefensituatie in het revalidatiecentrum naar een activiteit buitenshuis
  • leren omgaan met winnen en verliezen
  • leren plannen en organiseren van schoolwerk, maar ook in het dagelijks leven (zoals ochtend- of avondroutine)
  • opvolgen van de socio-emotionele ontwikkeling, zodat de kinderen kleine en grote bezorgdheden gepast kunnen uiten en oplossingsstrategieën kunnen leren inzetten

Bovenstaande doelstellingen zijn slechts een startpunt van wat aan bod kan komen, deze worden in de loop van het werkjaar aangepast aan de noden van de kinderen in de groep en hun omgeving.