Doelgroepen

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie “De Steijger” is een ambulante dienst voor onderzoek en behandeling van baby’s, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen met complexe ontwikkelingsproblemen,
meer bepaald:

Autismespectrumstoornissen
ADHD
DCD (dyspraxie)
Motorisch-cerebrale stoornissen zoals CP
Mentale beperking
Vertraagde spraak- en taalontwikkeling of spraak- en taalstoornissen.
Complexe leerstoornissen

Het CAR De Steijger heeft een specifieke werking voor baby’s en peuters  met een ontwikkelingsstoornis of –vertraging (Vroegrevalidatie).  We werken hiervoor intensief samen met het Kinderdagverblijf De Steijgertjes, Kerkham 3a, 9070 Destelbergen;  tel.09/228.58.83 – email: desteijgertjes@desteijger.be

Voor sommige kleuters is er ook een halvedagsysteem in ‘t Vogelnest. Dit specifiek, intensief en multidisciplinair revalidatieprogramma is bedoeld voor kleuters met een algemene ontwikkelingsstoornis of –vertraging.