Oudercursus ASS

Elk schooljaar organiseren we oudercursussen rond autismespectrumstoornissen (ASS). Er is een reeks voor ouders van jonge kinderen met ASS en een reeks voor ouders van kinderen met ASS uit het lager onderwijs. De bedoeling van de reeks ouderbegeleidingen is de kennis van autismespectrumstoornis bij de ouders te vergroten, om op die manier het kind beter te begrijpen en te helpen ontwikkelen. Bovendien ervaren ouders het als verrijkend dat andere ouders met gelijkaardige problemen te maken hebben. 

De reeks bestaat uit 6 tot 8 avondsessies. Elke sessie bestaat uit het doorgeven van informatie afgewisseld met praktische voorbeelden. Dit kan ook aangevuld worden met persoonlijke ervaringen. Tijdens de ouderavonden wordt ook tijd vrijgemaakt voor vragen.

Volgende thema’s komen aan bod in de reeks voor jonge kinderen met ASS:

 • wat is autismespectrumstoornis en wat houdt dit in bij jonge kinderen
 • autismespectrumstoornis en prikkelverwerking
 • interventiemethoden
 • omgaan met je kind met ASS, moeilijk gedrag, slaapproblemen en eetproblemen
 • kinderen met ASS en hun gezin
 • gebruik van visualisaties

Volgende thema’s komen aan bod in de reeks voor kinderen uit het lager onderwijs met ASS:

 • wat is autismespectrumstoornis en wat houdt dit in bij kinderen uit het lager onderwijs  
 • waarnemen en denken met een autismespectrumstoornis  
 • belevingscircuit ASS  
 • hoe omgaan met een kind met ASS, hoe gedrag beïnvloeden  
 • kinderen met ASS en hun gezin
 • toekomst (onderwijs, ASS als adolescent en volwassene