Praktisch

Praktische informatie


 • Het CAR De Steijger is elke werkdag (niet op zaterdag) open van 08u30 tot 18u. Ook tijdens de schoolvakantieperiodes is het revalidatiecentrum meestal open.
 • Een aanmelding kan gebeuren via eenvoudig telefonisch contact of via het aanmeldingsformulier op deze site.
  Uw hulpvraag wordt beluisterd en doorgegeven aan de betreffende coördinator die terug contact met u opneemt.
  De coördinator informeert u dan over de eventuele wachtlijst en maakt verdere afspraken met betrekking tot een eerste gesprek, onderzoeken en behandelingen.af
  De wachtlijst is afhankelijk van de doelgroep.
 • Men moet naar onze dienst verwezen worden door een arts. Deze verwijsbrief wordt meegebracht bij het eerste contact, evenals de gegevens van het ziekenfonds (kleefbriefjes).
 • Het CAR heeft een overeenkomst met het RIZIV. De problemen van het kind of de jongere moeten beantwoorden aan deze overeenkomst. De revalidatie moet multidisciplinair zijn. Er wordt daartoe een aanvraag gedaan bij het ziekenfonds. Na goedkeuring worden de onderzoeken en behandelingen betaald door het ziekenfonds.
 • De cliënt zelf betaalt een remgeld per dag : 1,95 Euro.
 • De duur van de onderzoeken en behandelingen varieert van 1 uur tot 2 uren per dag. Dit gebeurt steeds in onderlinge afspraak tussen het Revalidatiecentrum en de cliënt. Daartoe wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin beide partijen zich verbinden om de gemaakte afspraken te respecteren. Een goede samenwerking en communicatie zijn belangrijk.
 • Wanneer de behandelingen tijdens de schooluren gebeuren, worden daarover afspraken gemaakt met de school.


Het vroegere “Revalidatiecentrum Groot Begijnhof” is in september 2006 verhuisd naar Destelbergen. Bij deze gelegenheid werd ook de naam gewijzigd:

Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger vzw

Deze naam – met dubbele schrijfwijze – drukt een dubbele symboliek uit:

 • De Steiger als “veilige” aanlegplaats, als rustpunt na een soms moeilijke reis.
 • De Stijger als symboliek voor de opwaartse beweging en de vorderingen die wij met onze revalidatie nastreven bij kinderen en jongeren.