Algemene ontwikkelingsvertraging of –stoornis

Kinderen  uit deze doelgroep worden meestal vroeg in de ontwikkeling aangemeld wanneer de ouders of omgeving zich zorgen maken omdat hun kind zich in vergelijking met leeftijdsgenootjes minder vlot of anders ontwikkelt.  Reeds in de kleuterklas merkt men dat uw kind problemen ondervindt betreffende cognitie, motoriek, visuele /auditieve perceptie, visueel-ruimtelijk inzicht, spraak en taal, aandacht en concentratie, geheugen, gedrag en/of sociaal- emotionele ontwikkeling.