spraak- en taalstoornissen

Taal is een essentieel aspect in ons dagelijks functioneren en vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het kind.
Het kind stuurt zijn bewegingen en handelingen via taal, denkt in taal en speelt en fantaseert via taal.

Meestal gebeurt dit automatisch, maar er zijn kinderen bij wie de taal traag of moeilijk op gang komt. Ze begrijpen niet of onvoldoende wat we hen zeggen, ze praten niet of onduidelijk of hun verhalen zijn moeilijk te volgen.

Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling, een taalstoornis, ontwikkelingsdysfasie, een fonologische stoornis of spraakontwikkelingsdyspraxie kunnen hierbij aan de basis liggen.

Deze problematieken kunnen samengaan met andere ontwikkelingsproblemen zoals motorische, cognitieve, sociaal-emotionele of gehoorproblemen.

Binnen het multidisciplinair onderzoek worden alle ontwikkelingsdomeinen geobserveerd en getest. Nadien wordt met een specifieke behandeling gestart.