Complexe leerstoornissen

CAR De Steijger

Kinderen met leerproblemen ondervinden moeilijkheden met het aanleren van lezen, spelling en/of rekenen. Deze kunnen samengaan met ernstige problemen op één of meer van volgende domeinen: motoriek, visuele /auditieve perceptie, visueel-ruimtelijk inzicht, spraak en taal, aandacht en concentratie, geheugen, gedrag, sociaal- emotionele ontwikkeling. Voor deze kinderen kan extra buitenschoolse hulp binnen een revalidatiecentrum aangewezen zijn.

Kinderen uit deze groep kunnen slechts in beperkte mate opgenomen worden voor onderzoek en behandeling.